Hem

Publicerat: 2020-07-01 09:33:59

Follicum: Lockande hårväxt - Analysguiden

FOL-005 bygger på ett nytt koncept för stimulering av hårväxt hos patienter med alopeci, ett genetiskt betingat håravfall. Marknaden är mycket stor och de drabbade är beredda att betala ur egen ficka.

Pågående fas 2a-studie

I den pågående fas 2a-studien räknar vi med att alla 200 patienter har påbörjat sin behandling senaste under årets sista kvartal. Den fyra månader långa behandlingen med daglig insmörjning av FOL-005 innebär exponering mot en högre aktiv dos än i de två tidigare studierna.

Unmet medical need

Inga nya läkemedel har lanserats mot håravfall sedan 1990-talet och vi ser en god potential för nya preparat. Med konservativa antaganden om pris når vi fram till en försäljningspotential på 415 MEUR för FOL-005.

Uppsida i aktien

Vi tror att dagens värdering av Follicum tyngs av osäkerhet kring den kliniska effekten hos FOL-005 och antagandet att kassan måste fyllas på före årsskiftet. Vår bedömning är ändå att ett positivt utfall i den pågående studien kommer få genomslag och ge aktien skjuts över fyrakronorsstrecket.

Analys 20200623


Länk till analysen

Läs mer om Follicum AB