Hem

Publicerat: 2020-07-16 14:16:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Raybaseds företrädesemission blev fulltecknad med garanthjälp

Fastighetsteknikbolaget Raybaseds företrädesemission tecknades till hela det beslutade emissionsbeloppet om 24,6 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Totalt har drygt 12,4 miljoner aktier (25,3 procent av emissionen) tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande cirka 36,7 miljoner aktier tecknats utan företrädesrätt, varav emissionsgaranterna tecknade drygt 33,3 miljoner aktier (67,8 procent).

Raybased tillförs därmed cirka 24 miljoner kronor efter emissionskostnader om runt 0,6 miljoner kronor.

Läs mer om Raybased AB