Hem

Publicerat: 2020-08-20 08:42:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Små resultatförändringar för Optimobile - fokus på försäljningsaktiviteter under andra halvåret

Telekombolaget Optimobile redovisar minskande omsättning och en något större förlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Våren präglades huvudsakligen av de finansieringsaktiviteter som vi planerade för och genomförde under våren. Detta arbete slutfördes genom en närmast fulltecknad nyemission och jag vill passa på att tacka dessa aktieägare, både nya och gamla för ert stöd och för att ni valde att teckna aktier i nyemissionen", skriver nya vd:n Erik Nilsson i rapporten.

Omsättningen sjönk 73,1 procent till 0,07 miljoner kronor (0,26).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,8).

Resultatet före skatt var -1,0 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-0,9).

Färdigställandet av Netmore Groups tjänst som bygger på Optimobiles nya produkt är i slutfasen. Tjänsten beräknas vara klar för lansering under hösten.

När det gäller diskussionerna med NSF Telecom i Finland så fortskrider diskussionerna.

"Under andra delen av 2020 kommer vårt huvudsakliga fokus ligga på att fortsätta våra försäljningsaktiviteter för att sälja in vår produktportfölj mot både existerande och nya kunder. Mot bakgrund av den positiva respons vi får på våra produkter från kunder och operatörer ser vi med tillförsikt fram emot att detta arbete kommer att resultera i nya affärer", uppger Optimobile-chefen.


Optimobile, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,07 0,26 -73,1%
Rörelseresultat -1,0 -0,8
Resultat före skatt -1,0 -0,9
Nettoresultat -1,0 -0,9

Läs mer om OptiMobile AB