Hem

Publicerat: 2020-08-27 09:04:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma minskar förlusten

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som väntat ingen omsättning imedan förlusten minskar i räkenskapsårets fjärde kvartal.

Rörelseresultatet blev -1,1 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-3,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,1 miljoner kronor (24,8).

"Selectimmune Pharmas första räkenskapsår sedan noteringen har varit mycket framgångsrikt. Bolaget utvecklar nya läkemedelskandidater mot bakteriella infektioner och har i flera fall gjort stora genombrott. En första klinisk studie visar tydliga kliniska behandlingseffekter av Interleukin1-receptorblockad på patienter med cystit och svår kronisk smärta. Patienterna upplevde dramatiska förbättringar och ökad livskvalitet", skriver vd Anne Gidner och styrelseordförande Catharina Svanborg i rapportinledningen.

"Nästa steg blir att genomföra en fas-II studie tillsammans med internationella ’’opinion leaders’’. Nya substanser är också klara för produktion och läkemedelsutveckling. Bolaget har god ekonomi och hög kompetens och ser fram emot nya utmaningar", skriver duon vidare.


Selectimmune Pharma, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,1 -3,2
Resultat före skatt -1,1 -3,2
Nettoresultat -1,1 -3,2
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,1 24,8

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)