Hem

Publicerat: 2020-08-28 08:46:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, april till juni 2020. Rörelseförlusten minskade jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Övriga rörelseintäkter var 0,4 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -6,0 miljoner kronor (-6,7).

Resultatet före och efter skatt var -6,5 miljoner kronor (-6,7). Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (-0,21).

Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

Bolaget har tillräckligt med likviditet för det kommande räkenskapsåret.

- Räkenskapsåret 2019/2020 för Hamlet Pharma var mycket framgångsrikt. Positiva resultat från vår första dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska studie tillkännagavs och vi drar slutsatsen att Alpha1H-behandling visar effekt hos patienter med urinblåsecancer. Patienterna utvecklade inte läkemedelsrelaterade biverkningar, vilket bekräftade säkerheten för Alpha1H. Resultaten definierar Alpha1H som en läkemedelskandidat med betydande potential i urinblåsecancer och andra cancerindikationer, säger styrelseordförande Catharina Svanborg och vd Mats Persson i en gemensam kommentar i bokslutskommunikén.


Hamlet Pharma, Mkr Q4-2019/2020 Q4-2018/2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -6,0 -6,7
Resultat före skatt -6,5 -6,7
Nettoresultat -6,5 -6,7
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,21
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Hamlet Pharma AB