Hem

Publicerat: 2020-09-09 16:31:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spotlight Group AB: Erbjudandet att teckna aktier i Spotlight Groups nyintroduktion blev kraftigt övertecknat

Erbjudande att teckna aktier i Spotlight Group inför planerad notering på Spotlight Stock Market
avslutades den 8 september. Erbjudandet tecknades till totalt 192 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om 1 817 procent. Bolaget får genom erbjudandet 1 178 nya aktieägare. De framgår av ett pressmeddelande.

- Efter att sista dag för teckning avslutats kan vi konstatera ett enormt intresse för Spotlight Group som verksamhet. Denna teckningsgrad, som vida överstiger erbjudandets omfattning, i kombination med att koncernen nu tillförs 1 178 nya aktieägare, gör oss ödmjuka, tacksamma och fantastiskt stolta. När vi nu blickar framåt inleds den verkliga resan - resan som noterat bolag. Vi är fast beslutna om att leverera i enlighet med uppställda mål och att fortsätta utveckla ett företag med långsiktigt värdeskapande i fokus”, kommenterar Peter Gönczi, vd och styrelseledamot i Spotlight Group.

Erbjudandet motsvarade totalt 10,6 miljoner kronor. Samtliga aktier förvärvas från en säljande aktieägare varmed Spotlight Group inte tillförs något kapital. Den säljande aktieägaren kommer till följd av erbjudandet inte ha något innehav kvar i Spotlight Group.

Spotlight Group emitterar inga nya aktier i erbjudandet och bolaget har 5,17 miljoner aktier utestående. Aktien kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 15 september.

Läs mer om Spotlight Group AB