Hem

Publicerat: 2020-11-20 08:10:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om OptiMobile AB: RESULTATET FÖRE SKATT BLEV -1,1 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Optimobile hade under årets tredje kvartal en nettoomsättning på 0,2 miljoner kronor (0,2).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,1 miljoner kronor (-0,9) och resultatet per aktie blev -0:02 kronor (-0:07).

Optimobile skriver i sin rapport att royaltyintäkterna ökar för varje månad, men att de ännu inte är på den nivå bolaget önskar. Diskussioner pågår därför med såväl existerande som potentiella kunder om att utnyttja den installerade plattformen till andra värdehöjande tjänster, för att driva på antalet användare.

"Då företagets affärsmodell bygger på att nå stora volymer av användare, är det viktigt att nå ut på en internationell marknad. En säljorganisation bestående av erfarna säljrepresentanter med ett mer internationellt fokus är under uppbyggnad", skriver Erik Nilsson i rapportens vd-ord.

Under november har Optimobile gjort en slutleverans till Netmore, som förbereder för en kommersiell lansering under december. Optimobile bedömer att tjänsten kommer leda till ökade licensintäkter under första kvartalet nästa år.

Kontraktsdiskussionerna med NSF Telecom har enligt bolaget dragit ut på tiden, men ett licensavtal är nu undertecknat och förberedelse är i gång för lansering av tjänsten i Finland, som planeras till början av 2021.          
        

Läs mer om OptiMobile AB