Hem

Publicerat: 2020-11-11 08:39:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma redovisar som planerat små förändringar i sitt resultat

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat små förändringar av sitt resultat i räkenskapsårets första kvartal. .

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-2,7). Resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-2,7).

"Tack vare klinisk prövnings-kompetens har bolaget i ""proof-of-concept""-studier visat tydliga behandlingseffekter på patienter med cystit och svår kronisk smärta. Patienterna upplevde dramatiska förbättringar och effekten kunde mätas som en minskning av de molekyler som triggar smärtreflexerna. Mångåriga kontakter med ledande internationella centra ger dessutom bolaget tillgång till avancerad infrastruktur för större kliniska prövningar. Nästa steg blir att genomföra en Fas II studie tillsammans med internationella auktoriteter på området", skriver ordföranden Catharina Svanborg samt vd:n Ann Gidner i rapporten.

Selectimmune Pharma nämner också covid-19.

"Den pågående pandemin har påverkat infrastrukturen för kliniska prövningar i alla delar av världen. Förutom ett par månaders försening p.g.a. pandemin arbetar SelectImmune Pharma vidare för att genomföra nästa kliniska studie för IL1-RA i Tyskland, tillsammans med ledande internationella kollegor."

För Selectimmune Pharmas nya läkemedelskandidater pågår arbetet med att utveckla storskalig produktions-teknologi, som en bas för toxicitetstester och framtida kliniska studier. Bolaget har inlett förhandlingar med partners för att säkra högkvalitativ och effektiv produktion för att snarast kunna påbörja dessa utvecklingssteg.


Selectimmune Pharma, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,2 -2,7
Resultat före skatt -2,2 -2,7
Nettoresultat -2,2 -2,7

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)