Hem

Publicerat: 2020-11-12 09:09:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma rapporterar lägre förlust

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som väntat ingen omsättning för det första kvartalet. Bolagets förlust för perioden minskar i förhållande till samma period förra året.

Rörelseresultatet, samt resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-2,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,09).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,2 miljoner kronor (-5,6).

Likvida medel uppgick till 13,1 miljoner kronor (5,0).


Hamlet Pharma, Mkr Q1-2020/2021 Q1-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,8 -2,7
Resultat före skatt -1,8 -2,7
Nettoresultat -1,8 -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,09
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,2 -5,6
Likvida medel 13,1 5,0 162,0%

Läs mer om Hamlet Pharma AB