Hem

Publicerat: 2020-11-20 08:17:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobiles royaltyintäkter inte på önskad nivå, rapporterar något högre förlust

Telekombolaget Optimobiles rapport för det tredje kvartalet uppvisar en oförändrad omsättning och en något högre förlust i förhållande till fjolårsperioden.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -1,1 miljoner kronor (-1), och per aktie -0,02 kronor (-0,07).

"Våra royalty-intäkter ökar för varje månad men är ännu inte på den nivå vi önskar. Diskussioner pågår därför med såväl våra existerande som potentiella kunder om att utnyttja den installerade plattformen till andra värdehöjande tjänster för att på så sätt driva på antalet användare", säger vd Erik Nilsson.

I vd-ordet nämner Nilsson också att man har ompaketerat sitt produkterbjudande så att fokus nu är på mjukvaruplattformen Lodurr och de tjänster som kan aktiveras på den.

Vad gäller kontraktsdiskussionerna med NSF Telecom har dessa dragit ut på tiden men ett licensavtal är undertecknat och man förbereder en lansering till början av 2021, uppger Nilsson.


Optimobile, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat -1,0 -0,9
Resultat före skatt -1,1 -0,9
Nettoresultat -1,1 -1
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,07

Läs mer om OptiMobile AB