Hem

Publicerat: 2020-11-27 10:26:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile kallar till extra stämma den 18 december för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i telekombolaget Optimobile kallas till extra bolagstämma fredagen den 18 december i Stockholm.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier. Styrelsens uppfattning är att det kan bli aktuellt att genomföra nyemission/er till såväl befintliga som nya investerare.

Läs mer om OptiMobile AB