Hem

Publicerat: 2020-11-30 09:23:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om DanCann Pharma A/S: Dancann Pharma rapporterar högre rörelseförlust, övertygade om att pilotprogrammet kommer fortsätta

Nyligen börsnoterade Dancann Pharma redovisar som väntat ingen omsättning under tredje kvartalet samtidigt som nettoförlusten ökade jämfört med samma period året innan.

Ebita-resultat blev -2,3 miljoner danska kronor (-0,3), i likhet med resultatet efter skatt.

Likvida medel uppgick till 12,1 miljoner danska kronor (0,2).

Vd Jeppe Krog Rasmussen skriver i en kommentar att den första handelsdagen för bolagets aktie i november var tuff, men man har vänt det till en motivationsboost.

Bolaget står inför större strategiska val som måste göras. Man fortsätter att se sin nuvarande position som en fördel givet hur marknaden har utvecklats och avhåller sig från att forcera fram verksamheten.

Vad avser den tvååriga utvärderingen av pilotprogrammet från den danska regeringen och den danska läkemedelsmyndigheten är ledningen övertygade om att programmet kommer förlängas. Utvärderingen förväntas släppas innan årsskiftet.


Dancann Pharma, Mdkk Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 0 0
EBITA -2,3 -0,3
Nettoresultat -2,3 -0,3
Likvida medel 12,1 0,2

Läs mer om DanCann Pharma A/S