Hem

Publicerat: 2020-12-11 16:07:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee föreslår ett nyval till styrelsen och incitamentsprogram

Aktieägarna i kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee kallas till extra bolagsstämma den 11 januari 2021 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 25 miljoner och högst 100 mijoner aktier, varav högst 10 miljoner A-aktier och högst 90 miljoner B-aktier. Styrelsen föreslås bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

Michael Steinle föreslås väljas till ny styrelseledamot i bolaget. Han har bland annat varit vd för tyska vitvarukoncernen BSH:s bolag i Nordeuropa, Storbritannien och Irland samt Nordamerika. Vidare kan noteras att Cecilia Hjertzell avgår som styrelseledamot för att fullt ut kunna fokusera på vd-rollen i bolaget. I övrigt föreslås styrelsen vara oförändrad.

Bolagsstämman föreslås godkänna ett incitamentsprogram på 1,5 miljoner teckningsoptioner 2020/2022 som riktas till styrelseledamöter, vd, säljchef och agent/rådgivare.

Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB