Hem

Publicerat: 2021-01-14 16:20:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico kallar till extra stämma den 12 februari för att godkänna aviserade förvärv

Aktieägarna i säkerhetsbolaget Vindico kallas till extra bolagstämma fredagen den 12 februari.
Stämma genomföras genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna Vindicos förvärv av samtliga aktier i EHC Intressenter. EHC är moderbolag till dess operationella dotterbolag EHC Teknik som ägs till 90,1 procent av EHC.

Säljare av EHC är Jovitech Invest, Fore C Investment Holding. P&P Utveckling, Krösamaja och BW Förvaltning. Samtliga säljare har åtagit sig att under en period om 36 månader inte avyttra de aktier i Vindico som erhålls som vederlag för de överlåtna aktierna i EHC.

Styrelseordförande Carl Schneider har, på grund av intressekonflikt, inte deltagit i diskussioner, beredning av förslag eller beslut som avser EHC Intressenter.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att Vindico ska ingå aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Stenhöj Sverige, under namnändring till Enviroclean.

Säljare av Enviroclean är Krösamaja och anställda hos Enviroclean. Samtliga säljare har åtagit sig att under en period om 36 månader inte avyttra de aktier i Vindico som erhålls som vederlag för de överlåtna aktierna i Enviroclean.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ändras, innebärande att bolaget byter namn till Sustainion Group. Antalet aktier ska vara lägst 120 miljoner aktier och högst 480 miljoner aktier.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 72,23 miljoner aktier i en apportemission till säljarna av EHC Intressenter.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 23,49 miljoner aktier i en apportemission till säljarna av Stenhöj Sverige.

Vidare föreslås val av ny styrelsen, innebärande att Magnus Greko, Göran Nordlund, Henrik Pålsson och Brodde Wetter väljs till nya styrelseledamöter i bolaget. Magnus Greko föreslås väljas till ny styrelseordförande. Henrik Olsen, Ulrika Stjernfelt och Martin Nyberg har valt att lämna styrelsen i samband med denna extra bolagsstämma. Ytterligare en oberoende styrelseledamot kommer att föreslås till stämman i god tid inför denna.

Läs mer om Vindico Group AB