Hem

Publicerat: 2021-01-29 08:39:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma föreslår införandet av A- och B-aktier samt ett nyval till styrelsen

Aktieägarna i forskningsbolaget Hamlet Pharma kallas till extra bolagsstämma den 2 mars.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en aktiesplit, varvid varje befintlig aktie delas upp i två nya A-aktier och en ny B-aktie, där varje A-aktie kommer att ha röstvärde tio och varje B-aktie röstvärde ett.

Aktierna kommer att ha samma rätt till framtida utdelning. B-aktien kommer att överta befintlig handelsplats på Spotlight Stock Market, det är emellertid inte styrelsens ambition att låta notera A-aktien. Styrelsen föreslår också den extra bolagsstämman ett omvandlingsförfarande, där aktieägare kostnadsfritt kan lösa in sina A-aktier mot B-aktier.

Bakgrunden till styrelsens förslag är bland annat att en rösträttsdifferentiering underlättar för strategiska ägare att långsiktigt styra bolaget, vilket anses vara särskilt betydelsefullt eftersom Hamlet är forskningsorienterat samt att bolagets verksamhetsområde är kunskapsintensivt och utgörs av nya, banbrytande upptäckter inom ett specifikt forskningsområde.

Vidare har styrelseledamoten Rolf Carlsson meddelat att han avgår från Hamlet Pharmas styrelse. Bolagets större ägare föreslår därför att Bill Hansson väljs till ny styrelseledamot.

Läs mer om Hamlet Pharma AB