Hem

Publicerat: 2021-02-10 12:24:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Safe Lane Gaming AB: Safe Lane Gaming förvärvar RPG-spelet Death Dungeon för maximalt 450 000 dollar

Spelbolaget Safe Lane Gaming har förvärvat RPG-spelet Death Dungeon för en total köpeskilling om maximalt 450 000 dollar inklusive eventuell tilläggsköpeskilling. Det förmedlas via ett pressmeddelande.

Det finansieras dels genom kontanter om 100 000 dollar på tillträdesdagen samt 50 000 dollar i nyemitterade aktier till det volymviktade genomsnittspriset över de 10 handelsdagarna efter avtalets ingående. Mer information om det tillkommer senare.

Spelet har idag ett ebit-resultat om cirka 40 000 dollar på årsbasis och finns på Google Play.

Tilläggsköpeskillingen baseras på framtida nettointäkter under en 12-månaders period.

Aktien rusar cirka 20 procent på nyheterna och handlas nu kring 0,216 kronor aktien.

Läs mer om Safe Lane Gaming AB