Hem

Publicerat: 2021-02-12 08:17:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ObsteCare AB: Obstecare tidigarelägger Q4-rapporten

Medicinteknikbolaget Obstecare tidigarelägger publiceringen av sin bokslutskommuniké till den 19 februari istället för som tidigare angivet den 23 februari.

Rapporten tidigareläggs för att ”information från bokslutskommunikén ska kunna inkluderas i det memorandum som upprättas inför den kommande företrädesemissionen”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Läs mer om ObsteCare AB