Hem

Publicerat: 2021-02-12 09:05:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vindico Group AB: Vindico ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet

Säkerhetsbolaget Vindico redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg 11,1 procent till 6,0 miljoner kronor (5,4).

Ebitda-resultat blev 0,7 miljoner kronor (0,0), med en ebitda-marginal på 11,7 procent.

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (-0,3), med en rörelsemarginal på 6,7 procent.

Resultatet före skatt var 0,4 miljoner kronor (-0,3).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (-0,3).

Ingen utdelning föreslås.

"På helåret lyckades vi inte riktigt nå förra årets omsättning. Detta beroende på covid. Vi har
framförallt haft problem med att få komma ut och besöka våra kunder. Trots detta såg vi
”bara” en minskning i omsättning med drygt 600 000", skriver koncernchef Martin Nyberg.


Vindico, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 6,0 5,4 11,1%
EBITDA 0,7 0,0
EBITDA-marginal 11,7%
Rörelseresultat 0,4 -0,3
Rörelsemarginal 6,7%
Resultat före skatt 0,4 -0,3
Nettoresultat 0,4 -0,3
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Vindico Group AB