Hem

Publicerat: 2021-02-23 08:18:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile redovisar små förändringar av resultatet i fjärde kvartalet

Telekombolaget Optimobile redovisar små förändringar av resultatet i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen uppgick till -2,2 miljoner kronor (0,3). Omsättningen är negativ på grund av en bokföringsteknisk detalj, uppger ordförande Gösta Bergman för Finwire.

Resultatet före skatt var -1,1 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,05).

Ingen utdelning föreslås (0).

Likvida medel uppgick till 0,6 miljoner kronor (0,7).

"Optimobiles royalty-intäkter ökar för varje månad, men befinner sig fortfarande på en otillfredsställande nivå. Vi jobbar för att snabbt få till lanseringar av tjänsterna för NSF och Netmore, varefter vi bedömer att royaltyintäkterna kommer förstärkas markant i takt med att antalet användare stiger", skriver vd Erik Nilsson i rapporten.

Optimobile-chefen skriver också att bolaget för strategiska samtal med potentiella samarbetspartners som kan erbjuda nya säljkanaler för företagets tjänster.

"Via dessa kanaler kan Optimobile få tillgång till nya geografiska regioner och etablerade kundrelationer. Här bedömer vi kunna komma till avslut under våren", skriver Nilsson.

Optimobile-chefen skriver också att företaget för samtal med externa partners utanför mobiloperatörsområdet gällande bland annat användargränssnitt och funktionalitet.

"Det senaste året har inneburit att digital kommunikation har blivit vital, både för privatpersoner och företag. Detta, tillsammans med företagens anpassning till gig-ekonomin där personal kan komma och gå i ett snabbt tempo ställer högre krav på flexibla och kostnadseffektiva kommunikationslösningar. Här bedömer vi att Optimobile kan spela en viktig roll framöver", uppger Erik Nilsson.


Optimobile, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning -2,2 0,3
Resultat före skatt -1,1 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,05
Likvida medel 0,6 0,7 -14,3%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om OptiMobile AB