Hem

Publicerat: 2021-02-25 09:32:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Streamify AB: Streamify ökar förlusten i fjärde kvartalet - efterfrågan på livesändningslösningar har ökat

Mjukvaruplattformen Streamify redovisar ökande omsättning samt större förlust i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen uppgick till 1,1 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-0,03).

Resultatet före skatt var -1,4 miljoner kronor (-0,03).

Resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på 0 kronor (-3,34).

Likvida medel uppgick till 2,1 miljoner kronor (0).

Streamify noterades på Spotlight i januari och tog i samband med det in kapital som ska bidra till bolagets internationella potential och målsättningar.

"Vi har sett att efterfrågan på effektiva livesändningslösningar har ökat exponentiellt det senaste, delvis med anledning av COVID-19. Under året 2020 såg vi en stor ökning i antalet konton och idag har plattformen fler än 3 800 aktiverade konton. En stor fördel med Streamify är att konceptet fungerar lika väl oavsett vilken bransch det rör sig om", kommenterar vd Johan Klitkou


Streamify, Mkr Q4-2020 Q4-2019
Nettoomsättning 1,1 0
Rörelseresultat -2,1 -0,03
Resultat före skatt -1,4 -0,03
Nettoresultat -2,1 -0,7
Resultat per aktie, kronor 0 -3,34
Likvida medel 2,1 0

Läs mer om Streamify AB