Hem

Publicerat: 2021-02-26 07:29:02

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Exalt AB: Exalt minskar omsättning och resultat under fjärde kvartalet

Datakommunikationsspecialisten Exalt minskade omsättningen och resultatet under det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 11,3 procent till 10,2 miljoner kronor (11,5).

Ebitda-resultat blev 0,0 miljoner kronor (1,6). Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (1,0).

Resultatet efter skatt blev -0,6 miljoner kronor (0,7). Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,01).

Ingen utdelning föreslås (0). Likvida medel uppgick till 7 miljoner kronor (3,1).

Marknaden inom säker infrastruktur och IT Drift kommer närmaste åren ha en fortsatt stark tillväxt, bedömer bolaget. År 2020 bjöd på stabilitet och företaget har behållit sina befintliga kunder och enligt vd Matti Vänskä står företaget på bra grund för att ta nästa steg. Pandemin hade positiva faktorer under 2020, men även negativa.

"Ur ett negativt perspektiv så har pandemin också lett till nya utmaningar för oss, såsom avvaktande marknad, tillgänglighet hos kunder/prospekts, möjlighet till marknadsevent och andra aktiviteter som är en förutsättning för tillväxt. Vår affärsplan och målbild för 2020 har påverkats, då det har varit svårt att rekrytera rätt kompetens till nya affärsområden och stärka befintliga tillväxtområden, vilket har lett till en viss fördröjning i vår tillväxtplan", uppger Vänskä.

Han fortsätter.

"Vi behöver utveckla vår affär för att möta efterfrågan inom de områden som ligger oss nära; Kommunikation säkerhet, nätverk och managerade tjänster i kombination med molntjänster tryggar våra tillväxtmål för framtiden", uppger Exalt-chefen. Han uppger också att man under 2020 förhandlat fram flera olika avtal med kunder såsom Telenor och Coor.

Exalt, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 10,2 11,5 -11,3%
EBITDA 0,0 1,6
EBITDA-marginal 13,9%
Rörelseresultat -0,7 1,0
Rörelsemarginal 8,7%
Nettoresultat -0,6 0,7
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,01
Likvida medel 7 3,1 125,8%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Exalt AB