Hem

Publicerat: 2021-02-26 08:58:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma minskar förlusten - "ett mycket produktivt kvartal"

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten minskade jämfört med samma period förra året.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-8,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,24).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -3,5 miljoner kronor (-11,9).

Likvida medel uppgick till 9,7 miljoner kronor (11,6).

Ledningen för Hamlet Pharma uppger att det andra kvartalet har varit mycket produktivt.

”Det kliniska testprogrammet har fortsatt och i januari inkluderades den första patienten. Patienterna kommer att få ökade doser av Alpha1H eller kombinationsbehandling med Alpha1H och låga doser av Epirubicin, ett etablerat läkemedel mot blåscancer. Informationen från denna studie är avgörande för utformningen av fas 3-studier. Trots coronapandemin är teamet i Prag mycket motiverat och driver de kliniska aktiviteterna framåt för att utveckla Alpha1H mot att bli ett nytt läkemedel för patienter mot blåscancer”, skriver styrelseordförande Catharina Svanborg och vd Mats Persson i en kommentar.


Hamlet Pharma, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,8 -8,0
Resultat före skatt -2,8 -8,0
Nettoresultat -2,8 -8,0
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,24
Kassaflöde från löpande verksamhet -3,5 -11,9
Likvida medel 9,7 11,6 -16,4%

Läs mer om Hamlet Pharma AB