Hem

Publicerat: 2021-02-26 09:18:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma rapporterar minskat rörelseresultat under andra kvartalet

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Angående coronapandemin har infrastrukturen för kliniska prövningar påverkats globalt, och viruset innebär att alla processer försenas något.

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt blev -3,1 miljoner kronor (-2).

Likvida medel uppgick till 32,3 miljoner kronor (26,8).

"Starten på året har även inneburit kontinuerligt arbete för att konsolidera patentportföljen, med goda steg mot att ytterligare säkra våra positioner. Infektionsbekämpning är oerhört viktig och vårt mål är att erbjuda nya behandlingar för stora patientgrupper", säger vd:n Ann Gidner.


Selectimmune Pharma, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,1 -2
Resultat före skatt -3,1 -2
Nettoresultat -3,1 -2
Likvida medel 32,3 26,8 20,5%

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)