Hem

Publicerat: 2021-03-10 12:55:40

Josab: Möjligheterna kvarstår - Analyst Group

Som för de flesta så har 2020 varit ett utmanande år, och så även för Josab. Likväl anser vi fortsatt att Bolagets möjligheter kvarstår inom både Kina och Indien, samtidigt som det fortfarande finns intressanta möjligheter på både den ungerska och afrikanska marknaden. Sedan årsskiftet har aktien fallit med ca 20 %, något vi anser är omotiverat med tanke på att Josab fortfarande har flera parallella spår som fortlöper, vilka enskilt eller tillsammans har potential att utgöra bra värdedrivare i aktien. Pandemin är dock fortsatt ett orosmoln vars främsta risk är att förseningar kan uppstå i de just nu pågående processerna för Josab. Likväl, utifrån rådande läge ser vi ett motiverat värde per aktie mellan 0,8 – 5,0 kr, med 3,3 kr i ett Base scenario.

I samband med Q4-rapporten har vi enbart gjort mindre justeringar i våra estimat för åren 2021-2023, där vi fortsatt räknar med en god utveckling inom Josabs adresserbara marknader. Vi väljer därför att behålla vårt tidigare Base scenario, men gör mindre ändringar i vårt Bull- och Bear scenario.


Länk till analysen

Läs mer om Josab Water Solutions AB