Publicerat: 2021-02-10 12:15:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Safe Lane Gaming AB: KÖPER SPELET DEATH DUNGEON FÖR CA 0,5 MLN USD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Safe Lane Gaming (SLG) köper Death Dungeon, ett spel inom RPG-segmentet (Role playing game).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet sker från den sydkoreanska Vicory Games (tidigare Redzam).

Den totala köpeskillingen (inklusive eventuell så kallad earn-out, kan maximalt uppgå till 450.000 dollar och utges i en del kontant betalning och en del aktier.

Death Dungeon har ett ebit-tal på cirka 40.000 dollar beräknat på årsbasis. Spelet finns på Google Play och har de senaste månaderna ökat och breddad sin målgrupp som främst återfinns i Asien, heter det.

"SLG har som omedelbar strategi att dels öka spelets exponeringen på nya marknader, dels ta fram en IOS-version och dels utveckla spelupplevelsen ytterligare tillsammans med utvecklarna på Victory Games (förvärvsavtalet innefattar att Victory Games under en tolvmånadersperiod kommer vara fortsatt knutna till spelet och dess utveckling)", skriver bolaget.

Första betalningen om 150.000 dollar sker på tillträdesdagen den 1 mars 2021 genom kontant betalning om 100.000 dollar och 50.000 dollar i nyemitterade aktier i SLG. Priset per aktie beräknas till det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) över de de 10 handelsdagar som direkt efterföljer dagen för avtalets ingående.

Earn-out-upplägget baseras på framtida nettointäkter härrörande Death Dungeon under kommande 12-månadersperiod och kan som högst uppgå till 300.000 dollar som uteslutande betalas ut i aktier.          
        

Läs mer om Safe Lane Gaming AB