Hem

Publicerat: 2021-03-30 09:42:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sjöstrand Coffee Int AB: Två nyval föreslås till styrelsen i Sjöstrand Coffee

Aktieägarna i kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee kallas till årsstämma tisdagen den 27 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Fredrik Petersson, Michael Steinle och Jenny Kessler Mertsch samt nyval av Gunnar Steinn Jonsson och Johanna Krook som styrelseledamöter. Omval föreslås av Fredrik Petersson till styrelseordförande.

Gunnar Steinn Jonsson är ägare och vd i Halba, som är Sjöstrands distributör på Island och han har mångårig erfarenhet av att arbeta med försäljning och utveckling av Sjöstrands produkter.

Johanna Krook är idag marknadsföringschef medicinteknikföretaget Coloplast.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB