Hem

Publicerat: 2021-04-19 09:52:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Streamify AB: Streamify kallar till årsstämma den 20 maj

Aktieägarna i mjukvaruplattformen Streamify kallas till årsstämma torsdagen den 20 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Ekström, Johan Klitkou, Peter Nyström och Hans Åsling samt nyval av Jan Friedman och Lena Glaser till styrelseledamöter. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Läs mer om Streamify AB