Hem

Publicerat: 2021-04-28 11:42:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Omval av styrelsen föreslås i Sustainion

Aktieägarna i industribolaget Sustainion kallas till årsstämma onsdagen den 26 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseledamöterna Magnus Greko, Ewa Linsäter, Göran Nordlund, Henrik Pålsson, Carl Schneider och Brodde Wetter.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 12 miljoner aktier.

Stämman föreslås besluta om incitamentsprogram, dels riktat till anställda på 1,0 miljon teckningsoptioner och dels riktad till styrelsen på 50 000 teckningsoptioner.

Läs mer om Sustainion Group AB