Hem

Publicerat: 2021-04-29 15:12:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee ökar omsättningen kraftigt i första kvartalet, överträffade budget

Kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee redovisar kraftigt ökad omsättning i första kvartalet 2021 ihop med en något minskad förlust.

Omsättningen steg till 4,0 miljoner kronor (1,4).

Rörelseresultatet blev -0,3 miljoner kronor (-0,5). Bolaget fortsätter se en förbättrad marginalstruktur, uppges det.

Resultatet före skatt var -0,3 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet efter skatt blev -0,3 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,03).

"Vi har satt en ambitiös tillväxt för 2021 med målsättning att nå en omsättning på dryga 30 miljoner kronor och ett resultat på 1,3 miljoner kronor och där den främsta tillväxten beräknas ske i DACH-IT, FR, NL och UK som alla är stora kapselkaffemarknader. Det är därför glädjande att se att vi lyckas med ett starkt första kvartal som överträffar budget både till omsättning och resultat", kommenterar vd:n Cecilia Hjertzell.

Den starka tillväxten i retailsegmentet har till viss del hämmat bolagets egen onlineförsäljning, då man stundtals haft svårt att säkerställa kontinuerlig produkttillgång.

"Vi har därför uppdaterat våra processer för lagerhållning för att säkerställa varutillgången till den egna onlineförsäljningen", berättar bolagschefen.


Sjöstrand Coffee, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 4,0 1,4 185,7%
Rörelseresultat -0,3 -0,5
Resultat före skatt -0,3 -0,5
Nettoresultat -0,3 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,03

Läs mer om Sjöstrand Coffee Int AB