Hem

Publicerat: 2021-05-04 09:06:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Bahnhof AB: Bahnhof ökar intäkterna och resultatet i första kvartalet, har nu fler än 400 000 kunder (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar ökande intäkter och resultat i första kvartalet 2021 jämfört med motsvaraned kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 10,6 procent till 386,7 miljoner kronor (349,5).

Ebitda-resultat blev 57,0 miljoner kronor (54,1), med en ebitda-marginal på 14,7 procent (15,5).

Rörelseresultatet blev 43,5 miljoner kronor (41,0), med en rörelsemarginal på 11,2 procent (11,7).

Resultatet före skatt var 43,3 miljoner kronor (41,1).

Resultatet efter skatt blev 34,9 miljoner kronor (32,7), en ökning med 6,7 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,32 kronor (0,30), vilket innebär en ökning med 6,7 procent mot föregående år.

"På privatsidan växer vi under det första kvartalet med 7 984 nya bredbandskunder netto. Bahnhof har därmed för första gången över 400 000 hushåll som har någon av våra snabba fibertjänster. För andra året i rad blir vi också utnämnda till Sveriges bästa bredbandsoperatör, i konkurrens med 21 andra operatörer", skriver Bahnhof i delårsrapporten.

Bahnhofs prognos för helåret 2021 är en omsättning på 1,7 miljarder kronor, med ett rörelseresultat, ebit, på drygt 200 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Bolagets mål, utanför den mer traditionella operatörsverksamheten, är samtidigt att under år 2021 inleda strategiska förändringar, där målet är att bryta ny mark inom nya segment.

Bahnhof har beslutat att genomföra ett listbyte, sannolikt till Nasdaq Stockholms midcap-segment, men exakt tidsplan är inte närmare satt. Motivet till listbyte är bland annat att öka synligheten av Bahnhof och dess tjänster ur ett internationellt perspektiv.


Bahnhof, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 386,7 349,5 10,6%
EBITDA 57,0 54,1 5,4%
EBITDA-marginal 14,7% 15,5%
Rörelseresultat 43,5 41,0 6,1%
Rörelsemarginal 11,2% 11,7%
Resultat före skatt 43,3 41,1 5,4%
Nettoresultat 34,9 32,7 6,7%
Resultat per aktie, kronor 0,32 0,30 6,7%

Läs mer om Bahnhof AB