Hem

Publicerat: 2021-05-05 10:21:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i strokespecialisten Medfield Diagnostics kallas till årsstämma den 4 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Anders Nordin, Claes Beckman, Erik Brobjer, Jan Ellevset, Stefan Jacobsson, Mikael Persson och Bengt Arne Sjöqvist. Omval föreslås av Anders Nordin som styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20 procent.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 29 miljoner och högst 116 miljoner aktier.

Läs mer om Medfield Diagnostics AB