Hem

Publicerat: 2021-05-12 10:30:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferators styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i riskkapitalbolaget Transferator kallas till årsstämma den 10 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Jakob Johansson, styrelseledamöterna Guntis Brands, Fredrik Vojbacke och Henrik Halvorsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 20 miljoner aktier.

Läs mer om Transferator AB