Hem

Publicerat: 2021-05-20 12:45:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EasyFill AB: Easyfill emitterar konvertibellån på 10 miljoner kronor, varnar för svagt första kvartal

Butiksinredningsbolaget Easyfill-koncernen, med dotterbolagen Ebeco och Enjoy Sales har under första kvartalet fortsatt lidit av effekterna av den förlängda covid-19 situationen som försvårat kundbesök och kunddemonstrationer, med åtföljande negativ effekt på försäljningen, och som drabbat samtliga tre affärsområden i olika utsträckning. Bolaget har därför beslutat att emittera ett konvertibellån på 10 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Koncernen kommer att presentera en omsättningsminskning på cirka 20 procent, motsvarande 6 miljoner kronor i delårsrapporten för det första kvartalet. Moderbolaget och affärsområdet för butiksutrustning uppvisar ökad omsättning men inte i tillräcklig omfattning för att kompensera för minskning i övriga affärsområden.

Konvertibellånet på 10 miljoner kronor tecknas av Niclas Löfwgren med 1 miljon kronor samt
Danny Asmar och Tommy Ure med vardera 4,5 miljoner kronor. Lånet har en löptid till 30 juni 2022 och löper med en ränta på 1 procent per månad.

Easyfill har som tidigare meddelats lyft ett kortfristigt lån om 2,25 miljoner kronor som gått till lösen av Inlandsinnovations konvertibla lån om 4,5 miljoner kronor, vilket leder till en bokförd vinst om 2,25 miljoner kronor i andra kvartalet.

- Det är inte roligt att presentera ett pressmeddelande där vi går ut och meddelar att vi haft ett ansträngande kvartal. Två av våra affärsområden hade ett tufft första kvartal och affärsområdet för hyllsystem har inte kunnat kompensera för detta tapp. Utvecklingen i april och maj ser dock bättre ut och både Ebeco och Enjoy har gjort en rejäl återhämtning, kommenterar tillförordnad vd Jens Lidén.

- Det är däremot positivt att vi nu agerat tidigt, initierat kostnadsbesparingar och säkrat finansiering för året och att vi därför nu har arbetsro och tid att genomföra det planerade åtgärdspaketet där vi tittar på varje alternativ. En omstart där vi tar ett, eller ett par, steg tillbaka och tar ny sats för att bygga ett stabilt bolag från grunden, fortsätter Jens Lidén.

- Vi har även smugit igång med nya försäljningsstrategiska idéer och riktningar som, om det lyckas i större skala, ändrar förutsättningarna för hela bolaget. Vi har utarbetat en affärsmodell där vi erbjuder hyllösningarna som en tjänst, vilket på prov visat sig väckt stort intresse från potentiella kunder. Jag hoppas kunna berätta mer om detta på årsstämman den 27 maj, avslutar Jens Lidén.

Läs mer om EasyFill AB