Hem

Publicerat: 2021-06-02 09:59:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma kallar till extra stämma den 17 juni för att besluta om emissionsbemyndigande

Aktieägarna i forskningsbolaget Hamlet Pharma kallas till extra bolagstämma torsdagen den 17 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner, motsvarande högst 20 miljoner nya aktier.

Läs mer om Hamlet Pharma AB