Hem

Publicerat: 2021-08-20 08:34:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Små resultatförändringar för Optimobile

Telekombolaget Optimobile redovisar ökande omsättning men också ökad rörelseförlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 0,152 miljoner kronor (0,068).

Rörelseresultatet blev -1,05 miljoner kronor (-0,96).

Resultatet före och efter skatt var -1,08 miljoner kronor (-1,04).

Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,05).

Under det andra kvartalet har Optimobile bland annat slutfört utvecklingsarbetet för NSF Telecom. Tjänsten är nu redo för utökade kundtester och intrimning för kommersiell lansering.

Bolaget arbetar också på en tjänst riktad direkt mot företagssegmentet och den växande Bring your own Device-trenden. Tjänsten som går under namnet Foni ska erbjuda en effektivisering av både intern och extern kommunikation.

"Optimobiles royalty-intäkter befinner sig fortfarande på en otillfredsställande nivå och vi jobbar för att snabbt få till lanseringar av tjänsterna för NSF och Netmore, varefter vi bedömer att royalty-intäkterna kommer förstärkas markant i takt med att antalet användare stiger. Dessutom förväntas lanseringen av den egna företagstjänsten bidra med prenumerationsintäkter mot slutet av detta år", säger Erik Nilsson, vd på Optimobile.


Optimobile, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,152 0,068 123,5%
Rörelseresultat -1,05 -0,96
Resultat före skatt -1,08 -1,04
Nettoresultat -1,08 -1,04
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,05

Läs mer om OptiMobile AB