Hem

Publicerat: 2021-08-31 09:18:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet, förlusten steg

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, april till juni 2021. Förlusten steg jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med motsvarande kvartal i fjol.

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt blev -5,1 miljoner kronor (-1,1). Resultatet per aktie uppgår till -0,29 kronor (-0,07).

- Den kliniska utvecklingen av IL-1 receptorantagonisten fortsätter med förberedelser inför den fas II studie som kommer att genomföras på patienter med återkommande akut cystit. Det stora arbete som genomförts omfattade myndighetsgodkännande, etiskt godkännande, etablering av studieorganisation och laboratorieanalyser. Vi ser fram emot studiestarten som förväntas ske under hösten 2021, säger styrelseordförande Catharina Svanborg och vd Ann Gidner i en gemensam kommentar i bokslutet.


Selectimmune Pharma, Mkr Q4-2020/2021 Q4-2019/2020
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -5,1 -1,1
Resultat före skatt -5,1 -1,1
Nettoresultat -5,1 -1,1

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)