Hem

Publicerat: 2021-10-27 10:19:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharmas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Selectimmune Pharma kallas till årsstämma onsdagen den 24 november. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innebärande omval av Catharina Svanborg som styrelseordförande och omval av Carl-Johan Wachtmeister, Gabriela Godaly och Helena Lomberg som styrelseledamöter.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)