Hem

Publicerat: 2021-10-28 09:22:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i forskningsbolaget Hamlet Pharma kallas till årsstämma torsdagen den 25 november. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseordförande Catharina Svanborg och omval av styrelseledamöterna Bengt Westermark, Bill Hansson och Helena Lomberg. Vidare föreslås nyval av Lars Hedbys och Ulla Trädgårdh som styrelseledamöter.

Läs mer om Hamlet Pharma AB