Hem

Publicerat: 2021-11-11 08:52:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma redovisar små resultatförändringar

Forskningsbolaget Hamlet Pharma ökar förlusten något i första kvartalet, som väntat redovisas ingen omsättning.

Rörelseresultatet blev -2,0 miljoner kronor (-1,8).

Resultatet före och efter skatt var -2,0 miljoner kronor (-1,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,3 miljoner kronor (-0,2).

Likvida medel uppgick till 50,1 miljoner kronor (13,1).

Bolaget uppger att de kliniska testerna inom blåscancer fortskrider enligt plan. Vidare har storskalig produktion av cancer-läkemedelskandidaten Alpha1H säkrats genom samarbete med bolaget Rechon Life Science.


Hamlet Pharma, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,0 -1,8
Resultat före skatt -2,0 -1,8
Nettoresultat -2,0 -1,8
Resultat per aktie, kronor -0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,3 -0,2
Likvida medel 50,1 13,1

Läs mer om Hamlet Pharma AB