Publicerat: 2021-11-12 10:17:06

Medimi: Momentum i Norge - VH Corp

* Hög omsättningstillväxt och bättre resultat än väntat

* Fyra första avtalen på plats i Norge

* Vi behåller vårt värderingsintervall om 0,56 – 0,92 SEK per aktie
Medimis rapport för det tredje kvartalet visade på en hög aktivitetsnivå och
omsättningstillväxt. Bolagets intåg i Norge har påbörjats och fyra nya kunder
har nu signerats via Medimis samarbetspartner Hepro. I Danmark har Mittjylland
genomfört förändringar som innebär att tester av Medimi Smart initieras
samtidigt som Aalborg kommun har ökat installationsakten av nya enheter. Vi
förväntar oss att den höga aktivitetsnivån som noterades under Q3 fortsätter
de kommande kvartalen, varför Medimis försäljning bör kunna följa den
utveckling vi prognosticerat. Vi gör enbart några mindre modelljusteringar och
behåller därmed vårt värderingsintervall om 0,56 – 0,92 SEK per aktie.


Länk till analysen

Läs mer om Medimi AB