Hem

Publicerat: 2021-11-18 09:08:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Follicum AB: Follicum ökar förlusten i tredje kvartalet - fusion med Coegin Pharma genomförs Q1 2022

Forskningsbolaget Follicum redovisar ökad förlust i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Som väntat redovisas ingen omsättning.

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt blev -5,9 miljoner kronor (-6,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,10).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,3 miljoner kronor (-5,3).

Likvida medel uppgick till 19,1 miljoner kronor (16,9).

Follicums aktieägare beslutade vid en extra bolagsstämma den 8 november att genomföra en fusion med Coegin Pharma, vilken väntas vara slutförd under första kvartalet 2022.

"Fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum förväntas skapa ytterligare synergier genom att Coegin Pharma tillför Follicums projekt ledningsresurser, kompetens inom business development samt resurser för fortsatt utveckling, vilket skapar bra förutsättningar för bolagets projekt framåt", skriver Follicums vd Jonas Edelswärd i rapporten.


Follicum, Mkr Q3-2021 Q3-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -5,9 -6,6
Resultat före skatt -5,9 -6,6
Nettoresultat -5,9 -6,6
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,10
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,3 -5,3
Likvida medel 19,1 16,9

Läs mer om Follicum AB