Hem

Publicerat: 2021-11-18 09:41:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma rapporterar något ökad förlust under första kvartalet

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -3,1 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet före och efter skatt var -3,1 miljoner kronor (-2,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,1794 kronor (-0,1381).

Likvida medel uppgick till 25 miljoner kronor (21,9).

- Bolaget har fortsatt arbetet med att etablera en effektiv tillverkningsprocess för den nya läkemedelskandidaten NlpD. Tekniköverföring och småskalig produktion av rekombinant material utförs på den brittiska platsen för vår utvecklingspartner, Lonza Corporation, kommenterar vd Ann Gidner.

Gidner ser även fram emot att fortsätta arbetet med IL1-receptorn och att utveckla potenta nya läkemedelskandidater.


Selectimmune Pharma, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,1 -2,2
Resultat före skatt -3,1 -2,2
Nettoresultat -3,1 -2,2
Resultat per aktie, kronor -0,1794 -0,1381
Likvida medel 25 21,9 14,2%

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)