Hem

Publicerat: 2021-11-23 09:21:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Novus Group International AB: Novus Group ökar omsättningen under Q3 - negativt resultat som väntat

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg 23,3 procent till 11,1 miljoner kronor (9,0).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,7). Resultatet före och efter skatt var också -1,2 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,11 kronor (-0,06).

Likvida medel uppgick till 7,7 miljoner kronor (7,2).

"Det tredje kvartalet, som omfattar sommarmånader med semesteruttag och lägre efterfrågan, är planerade förlustmånader för Novus. Det innebär att det negativa resultatet för det tredje kvartalet är väntat. Vår tillväxt är dock tydlig och trots en mindre förlust för kvartalet är vår ackumulerade vinst betydligt högre än motsvarande period föregående år", kommenterar vd Torbjörn Sjöström och fortsätter.

"Att Novus är Sveriges mest kända undersökningsföretag är en delförklaring till resultatförbättringen då den starka varumärkeskännedomen bidrar till fler affärer, ökad omsättning och därmed bättre resultat jämfört med föregående år. Den positiva ekonomiska utvecklingen handlar också om ett ökat kundfokus från Novus sida."

Under perioden har bolaget genomfört flera strategiska rekryteringar och fokus framgent ligger på fortsatt organisk tillväxt med bibehållen god lönsamhet.

Jämförelsesiffrorna avser flera räkenskapsår på grund av ett förkortat räkenskapsår juli-december 2020.


Novus Group, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 11,1 9,0 23,3%
Rörelseresultat -1,2 -0,7
Resultat före skatt -1,2 -0,7
Nettoresultat -1,2 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,06
Likvida medel 7,7 7,2 6,9%

Läs mer om Novus Group International AB