Hem

Publicerat: 2021-12-02 09:19:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical kallar till extra stämma för att besluta om aviserad företrädesemission

Aktieägarna i forskningsbolaget Peptonic Medical kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december i Bromma.

Stämman föreslås godkänna den tidigare aviserade företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, på 42 miljoner kronor.

Villkoren i nyemissionen innebär att en aktie berättigar till en uniträtt. Nio uniträtter ger rätt att teckna en unit för 1,98 kronor. Varje unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner TO 1. Teckningskursen motsvarar därmed 66 öre per aktie.

Läs mer om PEPTONIC Medical AB