Hem

Publicerat: 2022-01-12 11:58:02

Imint: Vänder till lönsamhet - AFV

Mjukvarubolaget Imint har lämnat förluståren bakom sig. Är konkurrensfördelarna tillräckligt starka för att marginalerna ska vara långsiktigt hållbar?

Länk till analysen

Läs mer om IMINT Image Intelligence AB