Hem

Publicerat: 2022-01-26 17:34:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Follicum AB: Follicum och Coegin Pharma får klartecken för fusion

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Coegin Pharma att verkställa fusionsplanen avseende fusionen mellan Coegin Pharma och Follicum. Follicum kommer inte att offentliggöra bokslutskommuniké för 2021. Årsredovisning för 2021 planeras att offentliggöras den 4 februari 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagsverket beräknas registrera fusionen måndagen den 7 februari. I samband med registreringen av fusionen kommer Follicum att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma.

I samband med att Bolagsverket registrerar fusionen kommer de aktieägare som är upptagna i Follicums aktiebok att erhålla fusionsvederlag. För varje aktie i Follicum erhålls en aktie i Coegin Pharma. Follicums aktieägare erhåller aktier i Coegin Pharma den 9-11 februari. Sista handelsdag i Follicums aktie beräknas bli den 3 februari.

Läs mer om Follicum AB