Hem

Publicerat: 2022-02-22 08:19:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile redovisar små förändringar av resultatet

Telekombolaget Optimobile redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Resultatet visade på små förändringar.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (-2,2).

Resultatet före skatt var -1,2 miljoner kronor (-1,1). Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,03). Ingen utdelning föreslås (0). Likvida medel uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,6).

"Under det fjärde kvartalet har vårt team haft fullt fokus på utveckling av våra tre nya produkter för internet och e-handel (Woony), företagskommunikation (Zapr) och mobiloperatörers skifte från 3G till 4G/5G (OptiSet). Det är en spännande och lärande tid då vi ger oss in på både nya tekniker och marknader. Vi har pågående kunddiskussioner för alla områden, vilket är en stor hjälp för vägledning vid viktiga teknikbeslut och positionering", skriver vd Erik Nilsson i rapporten.

Optimobile siktar nu på att arbeta med att driva försäljning.

"Det fokus på utveckling som vi haft under året kommer under våren skiftas mot marknad- och försäljningsarbete. Vi bedömer att intäkter från de nya tjänsterna kommer synas till sommaren 2022", avslutar Nilsson sitt vd-ord.


Optimobile, Mkr Q4-2021 Q4-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,3 -2,2
Resultat före skatt -1,2 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,03
Likvida medel 0,9 0,6 50,0%
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om OptiMobile AB