Hem

Publicerat: 2022-02-25 15:00:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat på 5,6 miljoner kronor i fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat på 5,6 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2021. Jämförelsesiffror saknas då bolaget är nybildat.

Hyresintäkterna uppgick till 10,5 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 9,3 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 5,6 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 37,6 miljoner kronor. Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 32,0 mijoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 30,5 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 9,90 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning på 7,40 kronor per aktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 1,85 kronor per aktie.

Bolaget äger en fastighet i Sundbyberg.

"Fastighetsmarknaden är fortsatt stark och efterfrågan på kontorsfastigheter i bra lägen har under året ökat, med lägre avkastningskrav och därigenom högre värden som konsekvens. Koncernens fastighet har värderats per årsskiftet och den värdeökning som skett sedan förvärvet är dels till följd av ökad hyresnivå från indexreglering, dels från sänkta avkastningskrav", skriver bolaget i bokslutet.

"I slutet av kvartalet förde hyresgästen upp en önskan om att utöka antalet laddplatser till elbilar i garaget i fastigheten. Utökningen är en del av en miljösatsning som pågår globalt hos hyresgästen, vilket bolaget ställer sig positivt till. Under det fjärde kvartalet bröt ytterligare en våg av covid-19 ut och restriktioner återinfördes. Vi har inte kunnat se några väsentliga konsekvenser av detta för koncernens verksamhet", fortsätter bolaget.


Aquaticus Real Estate, Mkr Q4-2021
Hyresintäkter 10,5
Driftöverskott 9,3
Förvaltningsresultat 5,6
Resultat före skatt 37,6
Nettoresultat 30,5
Resultat per aktie, kronor 9,90
Utdelning per aktie, kronor 7,40

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)