Hem

Publicerat: 2022-03-04 10:56:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma har lämnat in rapport till Horizon 2020-programmet, fått positiv feedback

Forskningsbolaget Hamlet Pharma uppger att de har lämnat in sin rapport till EU:s program Horizon 2020 och fått svar tillbaka att projektet har ”fullt uppfyllt sina objektiv och milstolpar för perioden”, samt att det är ”fortsatt i linje med sina objektiv”.

Rapporten sammanfattar resultaten i fyra delar, 1) framgångsrika slutsatsen kring fas 1/2-studien, 2) överföring av metodiken kring läkemedelstillverkningen till en större kommersiell anläggning, 3) initierad kontakt med läkemedelsmyndigheterna EMA och FDA samt 4) marknadsföring och riskanalys.

”Vi uppskattar stort det fortsatta stödet från Horizon 2020-programmet (2,1 miljoner euro) som påskyndar vår utveckling”, skriver Hamlet.

Läs mer om Hamlet Pharma AB