Hem

Publicerat: 2021-06-10 06:50:54

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Josab Water Solutions AB: LÅN OM 10 MLN KR, AVVIKELSER I REVISIONSBERÄTTELSE (NY)

(Tillägg: i rubrik och text till den text som skickades på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Josab, verksamt inom vattenreningssystem, upptar ett lån om 10 miljoner kronor samt kommenterar avvikelser från standard i revisionsberättelsen för år 2020.

Det framgår av pressmeddelanden på onsdagskvällen.

Anledningen till lånet är för att tillgodose bolagsgruppens rörelsekapitalbehov för den fortsatta verksamhetsutvecklingen samt för att säkerställa återbetalningen av ett konvertibellån, som förfaller den 30 juni 2021, om 3,7 miljoner kronor.

Långivare är Formue Nord Markedsneutral. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1 procent per påbörjad 30-dagarsperiod) och löper till den 1 januari 2022. Om lånet inte återbetalats senast den 1 januari 2022 har långivaren rätt att kvitta lånet mot aktier till marknadsmässiga villkor, skriver bolaget.

Vad gäller avvikelser i revisionsberättelsen för år 2020 lyfter Josab fram att styrelsen beskriver att bolaget kan vara i behov av annan extern finansiering för att säkerställa fortsatt verksamhet i stycket "Förväntad framtida utveckling" i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen. En sådan extern finansieringen är vid revisionsberättelsens avlämnande inte säkerställd.

"Detta förhållande indikerar att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel avseende bolagets och koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet", står det i revisionsberättelsen.

Josab kommenterar enligt följande:

"Då revisorn bedömer fortsatt drift under en period av 12 månader, som inkluderar tillgänglig likviditet, befintliga projekt och projekt som ännu ej är kontrakterade, så finns det för en utomstående ett naturligt inslag av osäkerhet vid ett givet tillfälle vilket ges uttryck för i denna skrivning".

Vad gäller påpekandet i revisionsberättelsen att Josab höll sin årsstämma senare än den enligt aktiebolagslagens föreskrivna tiden om sex månader från räkenskapsårets utgång, skriver Josab att det var ett misstag i den egen administration som förorsakade denna försening, och att interna rutiner säkerställer att detta inte sker igen.

Årsstämman hölls 6 juli 2020.          
        

Läs mer om Josab Water Solutions AB